Које кораке је потребно предузети да бисмо осигурали да млади који се налазе у ситуацији смањених могућности имају једнак приступ културним садржајима и простор за активно учешће у њиховом креирању, тема је о којој се јуче у Београду разговарало на националној дискусији коју је организовала Национална асоцијација практичара/ки омладинског рада – НАПОР.

Учествуј у културном животу заједнице 

Догађај је отворен песмом “It’s wonderful day” у изведби Марка Башице у пратњи Жарка Себића из оркестра „Добри људи” ШОСО Др Милан Петровћ из Новог Сада. Чланови/це овог оркестра су млади са инвалидитетом који креирају и изводе нумере, углавном сопствених блуз и џез импровизација. Након њиховог извођења Маја Ћурчић учесницима/цама је представила рад омладинског хора „Сви углас” који окупља младе у ризику али и младе из шире заједнице. Хор делује као део редовних програма у оквиру организације Арт Апарат из Београда. Оркестар и хор представљају примере како се може креирати инклузивно окружење за све младе у којима заиста имају простор за креативност, уметност и стваралаштво.

У наставку програма представљени су резултати анализе решења о додели средстава на јавним конкурсима Министарства културе у протеклих пет година (од 2018. до 2022) која је рађена у оквиру пројекта “Култура за све младе”. Резултати анализе показују да су средства која се издвајају за културу и даље недовољна, као и да су млади на маргини посебно занемарена категорија. Од укупно 128 одобрених пројеката у 2022. години, 28 је усмерено ка маргинализованим младима. Од тога ниједан од одобрених пројеката није реализован у формалном партнерству организација цивилног друштва и институција културе.

Други део догађаја био је посвећен дискусији о томе како осигурати доступност културе и културних садржаја свим младима. Представници/це организација цивилног друштва и институција културе поделили/е су изазове са којима се суочавају када је реч о укључивању младих у ситуацији смањених могућности, а затим креирали препоруке за њихово превазилажење.

Као кључни изазови за укључивање младих у ситуацији смањених могућности у креирање културних садржаја и рад институција културе препознати су:

 • недостатак људских и материјалних ресурса,
 • одсуство структурне подршке,
 • неразумевање потреба младих и неадекватна комуникација са њима,
 • непостојање међусекторске сарадње и неповерење између организација цивилног друштва и институција културе,
 • некоординисаност у раду и дуплирање активности.

Дефинисане препоруке за превазилажење наведених изазова су:

 • повећање финансија са републичког и локалног нивоа за дугорочне програме,
 • континуирано испитивање потреба младих и креирање програма у складу са њима,
 • редовно консултовање младих и обезбеђивање простора за њихово активно учешће у раду институција културе,
 • едукација запослених у институцијама културе о томе како да креирају програме за младе и о специфичностима рада са одређеним групама младих,
 • организовање догађаја који омогућавају простор за дијалог, размену пракси и интензивну комуникацију,
 • подизање свести јавности и доносиоца одлука о важности оваквих програма,
 • умрежавање различитих актера,
 • креирање заједничке платформе за евиденцију пројеката и њихових резултата,
 • комуникација са младима прилагођена њиховом језику и платформама које користе,
 • успостављање подстицајног бодовног система о волонтерским активностима младих који ће повећати мотивација за учешће младих у програмима.

Иако су за више од 60 одсто младих култура и уметност важан део живота (подаци из истраживања које је Национална асоцијација практичара/ки омладинског рада – НАПОР спровела 2022. године), чињеница је да млади нису примарна циљна група у институцијама културе, нарочито не млади који се налазе у ситуацији смањених могућности. Како би се ова слика променила, НАПОР је претходних година реализовао смо више активности које су усмерене на повезивање сектора културе са омладинским сектором како би се креирала заједничка платформа и понудила системска решења када је у питању задовољење потреба младих у области културе, а одржана дискусија наставак је те иницијативе. Иако су на оба ресорна министарства – Министаство културе и Министарство туризма и омладине упућени позиви за учешће на догађају, на националној дискусији нису имали своје представнике/це. То показује да је потребно да се овакви догађаји чешће организују и да је неопходно повећати видљивост о важности ове теме. НАПОР ће у наредном периоду наставити да заговара за успостављање системске бриге о младима, а посебно о младима који се налазе у ситуацији смањених могућности.

Догађај “Како осигурати доступност културе и културних садржаја свим младима?” је реализован као део пројекта „Култура за све младе“ који НАПОР спроводи у оквиру програма Београдске отворене школе „Дијалог промена“, који финансира Европска унија.

Leave a comment