Центар за заштиту и инжењеринг д.о.о. Нови Сад се бави: пројектовањем, стручним надзором, безбедношћу и здрављу на раду, заштитом од пожара, ванредним ситуацијама, системима техничког надзора (према Закону о приватном обезбеђењу).

Пријави се! 

Услед повећања обима посла примамо у радни однос: Електроинжењера – пројектанта, са следећим квалификацијама:

 • електро инжењер, смер електроенергетика,
 • 300 ЕСПБ бодова,
 • лиценца 350 или еквивалентна,
 • познавање рада на рачунару и у специјализованим софтверима (open office, AutoCAD, фотометријски прорачуни и сл.),
 • енглески језик, средњи ниво,
 • пожељне су лиценце из области заштите од пожара (А и Б) и безбедности и здравља на раду,
 • активан возач, Б категорија.

Нудимо:

 • добре радне услове (стално запослење, примања изнад просека, савремено радно окружење),
 • рад на пројектима разних врста (индустријски, туристички, јавни, стамбени објекти и сл.),
 • мултидисциплинарно радно окружење (са инжењерима разних струка),
 • стално усавршавање и полагање испита и лиценци.

Извор: Стартуј

 

Leave a comment