Администратор на руском језику је потребан.

Администратор на руском језику 
  • пријем странака
  • комуникација на руском или украјинском језику путем телефона ,лично и мејловима
  • обављање осталих административних послова

Рок за пријаву је 5. април 2023.

Извор: Стартуј

Leave a comment