Потребан приправник у адвокатској канцеларији.

Да ли би радио у адвокатури?
  • завршен правни факултет
  • потребно да је лице на евиденцији националне службе за запошљавање
  • без искуства у струци
  • одлично знање рада на рачунару

Извор: Стартуј

Leave a comment