Потребан администратор на руском језику.

Да ли си студирао руски језик?
  • пријем странака
  • комуникација на руском или украјинском језику путем телефона ,лично и мејловима
  • обављање осталих административних послова

Рок за пријаву је 5.4.2023.

Извор: Стартуј

Leave a comment