Мастер академске студије Пословне психологије
300 ЕЦТС бодова (након II године Мастер академских студија): Мастер психолог (МА)

Да ли те занима пословна психологија?

Наставни план студијског програма

I година:

 • Психопатологија
 • Конструкција психолошких тестова

Изборни блок I

 • Етика
 • Енглески језик за психологе
 • Социјална психологија
 • Организациона култура
 • Организација, рад и индивидуалне разлике

Изборни блок II

 • Организациони развој
 • Психологија криминалног понашања

II година:

 • Лидерство
 • Истраживачке методе

Изборни блок III

 • Школска психологија
 • Психотерапијске школе
 • Истраживања у маркетингу

Изборни блок IV

 • Стратегијски менаџмент
 • Интеракција у настави
 • Практикум

.Извор: Стартуј

Leave a comment