Производно машинство је суштина машинске струке и обухвата знање неопходно за трансформацију полазног материјала у коначни производ.

Да ли те занимају студије машинског инжењерства?

Циљ студијског програма производног машинства је образовање и оспособљавање стручњака из области производног машинства за рад у разнородним и динамичним условима. Студијски програм конципиран је тако да студентима даје различит ниво способности конструисања и пројектовања технологија, алата и машина неопходних за обраду материјала, као и одржавања и експлоатације производних погона и постројења, те знања потребних за развој припадајућих програмских алата и опреме за њихов рад, симулацију, повезивање и координацију.

Мастер академске студије Производно машинство трају једну годину (два семестра) и представљају наставак основних академских студија (вреде додатних 60 ЕСПБ). Након завршетка другог степена студент стиче укупно 300 ЕСПБ и звање: Мастер инжењер машинства.

Студент има могућност избора неког од смерова које можеш погледати ОВДЕ.

Leave a comment