Висока техничка школа струковних студија – Суботица уписује студенте на мастер струковне студије “Информационе технологије”.

Да ли те занимају студије?

Студије трају 2 године и носе укупно 120 ЕСПБ. У прву годину студија уписује се 16 студената.

Услови за упис мастер струковних студија
Право уписа на мастер струковне студије имају кандидати са претходно оствареним обимом првог степена академских или струковних студија од најмање 180 ЕСПБ бодова, у оквиру образовно-научног поља Техничко-технолошке науке, научне области Електротехничко и рачунарско инжењерство или ИМТ поље – интердисциплинарне студије (Мехатроника).

Завршетком студија стиче се звање Мастер струковни инжењер. Више информација ОВДЕ.

Извор: Стартуј

Leave a comment