Београд (Један извршилац)

 • Тражимо практиканта!

Пракса у сектору финансија

Финансије су вам интересантне, на самом сте почетку каријере и имате велику амбицију да постанете успешни у овој области? Имамо прилику за Вас!

 • Шта Вам пружамо:
 • Месечну надокнаду
 • Могућност заснивања радног односа по завршетку праксе
 • Менторску подршку и индивидуалан приступ
 • Могућност ротације кроз различита одељења унутар сектора финансија
 • Флексибилност везано за регулисање обавеза на факултету

Ваши задаци током праксе:

 • Динарска и ино плаћања, учествовање у изради Cash Flow-a
 • Унос и књижење кредита у Треасурy
 • Учествовање у припреми документације за банке
 • Израда различитих извештаја (о приливима и плаћањима, о кредитима и друго на налог ментора)

Услови који треба да испуњавате:

 • Дипломац или студент завршне године основних или мастер студија Економског факултета
 • Добро знање МS Office пакета
 • Пожељно знање енглеског језика
 • Мотивација, ентузијазам, отвореност и изражена иницијатива
 • Жеља за стицањем нових знања и вештина
 • Возачка дозвола Б категорије (пожељно није обавезно)
 • Сазнајте зашто смо компанија вредна најбољих људи!

Биће контактирани само кандидати који уђу у ужи избор.

У процесу селекције кандидати неће бити непосредно нити посредно дискриминисани с обзиром на пол, рођење, језик, расу, боју коже, старост, трудноћу, здравствено стање, неуродиверзитет, инвалидност, националну припадност, вероисповест, брачни статус, породичне обавезе, сексуалну оријентацију, политичко или друго уверење, социјално порекло, имовинско стање, чланство у политичким организацијама, синдикатима или неко друго лично својство. Слањем пријаве кандидат даје сагласност да се његови лични подаци обрађују у процесу селекције у складу са Законом о заштити података о личности.

Рок пријаве је до 23.3.2023.

Извор: Стартуј

Leave a comment