Факултет политичких наука у Београду организује мастер студије на студијском програму мастер академских студија “Комуникологије”.

Програм траје једну годину и има 60 ЕСПБ бодова.

Да ли те занимају студије комуникологије?

Услови за упис
У прву годину студијских програма мастер академских студија може се уписати лице које је завршило основне академске студије на Факултету политичких наука и друге факултете из групације друштвено-хуманистичких наука, остваривши најмање 240 ЕСПБ, као и лице које је завршило основне студије у четворогодишњем трајању на Факултету политичких наука или неком другом факултету из групације друштвених наука по прописима која су важила до ступања на снагу Закона о високом образовању. У прву годину мастер академских студија може се уписати и лице које је завршило интегрисане студије, односно мастер академске студије, остваривши 300 ЕСПБ на Факултету политичких наука и других факултета утврђених студијским програмом за који се пријављују.

Шта могу да радим после студија?
Мастер академске студије комуникологије пружају студентима могућност да надограде теоријска и практична знања, усаврше компетенције које су стекли током претходног школовања и припреме се за обављање послова управљања информацијама, остваривања публицитета и односа са јавностима у свим доменима друштвеног живота и рада које намеће информационо друштво. Студенти се оспособљавају за практичан, организациони и аналитичко-истраживачки рад у друштвеним институцијама и организацијама, савременим предузећима, агенцијама за односе са јавностима и научно-истраживачким установама. Такође, припремају се да своје стечено знање примењују на професионалан начин који уважава сврху, циљеве, принципе и етичке постулате из области управљања јавним комуницирањем. Наставни садржај организован је тако да студенти добијају неопходну основу за даљи наставак теоријских студија на докторском нивоу.

Структура студијског програма
У првом семестру студенти полажу 2 обавезна предмета који носе по 6 ЕСПБ. Студенти бирају 3 предмета из изборног блока 1, од укупно 5 изборних предмета, који носе по 6 ЕСПБ. У дургом семестру студенти полажу један обавезан предмет који носи 6 ЕСПБ. Студенти бирају 2 предмет из изборног блока 2, од укупно 4 изборна предмета, који носе по 6 ЕСПБ. Студенти израђују завршни рад који носи 10 ЕСПБ. По завршетку студија, студенти бране завршни рад који носи 2 ЕСПБ.

Наставни план и програм потражи ОВДЕ.

Извор: Стартуј

Leave a comment