Економски факултет Београд организује мастер студије на студијском програму мастер академских студија “Економска политика и развој”, који је намењен образовању стручњака мастер економиста из области економске политике и развоја.

Да ли те занимају студије економије?

Студијски програм траје једну годину и има 60 ЕСПБ.

Академски назив који се стиче је Мастер економиста.

Услов за упис
У прву годину мастер академских студија могу се уписати кандидати који су завршили основне академске студије у четворогодишњем трајању (240 ЕСПБ), као и кандидати који су завршили мастер академске студије, остваривши најмање 300 ЕСПБ бодова, након провере знања релевантних за похађање студијског програма.

Структура студијског програма
Студијски програм “Економска политика и развој” има 60 ЕСПБ, након претходно остварених 240 ЕСПБ на основним академским студијама. Предмети студијског програма носе 42 ЕСПБ, док се на основу завршног – мастер рада остварује 18 ЕСПБ бодова.

Погледајте остале информације.

Наставни план и програм

Извор: Стартуј

Leave a comment