Сирогојно Company d.o.o. расписује конкурс за:

 • Сарадник за финансијско-рачуноводствене послове

са радним местом у пословној јединици у Рупељеву у близини Пожеге

Да ли те занима овај посао?

Опис посла:

 • Књижење девизних извода и девизних бизнис картица
 • Динарско и девизно плаћање
 • Припрема документације, исплата и књижење уговора који се односе на друге приходе физичких лица
 • Праћење ликвидираних штета
 • Књижење рачуна
 • Е-фактуре
 • Обрачун и књижење курсних разлика
 • Учествовање у контроли ПДВ-а
 • Формална, суштинска и рачунска контрола исправности примљене документације
 • Контрола вредности откупа
 • Контрола плаћања пореза и доприноса
 • Координирање пописима и израда пратеће документације
 • Учествовање у изради завршног рачуна
 • Припрема потребних података за ревизију
 • Праћење и примена рачуноводствених и актуелних прописа и законских промена
 • Архивирање документације
 • Комуникација са банкама
 • Праћење истека валута

Рок за пријаву је 11.1.2023. године.

Услове погледај ОВДЕ:

Извор: Стартуј 

Leave a comment