Пројекат „Шта ми моја кожа каже?“ реализује Омладина Јазас Нови Сад у оквиру Регионалног програма локалне демократије на Западном Балкану (ReLOaD2) који финансира Европска унија, а спроводи Програм Уједињених нација за развој (UNDP). 

koza
Шта ми моја кожа каже?

Циљ овог пројекта је да допринесе повећању броја рано откривених меланома и других облика рака коже кроз превенцију и промоцију  здравља и благостања. У оквиру пројеката опремиће се  дерматолошко саветовалиште за младе у оквиру наше организације у ком ће најмање 350 младих и 30 особа које живе са Хивом обавити скрининг преглед коже и проћи програме едукације о превенцији рака коже и животним вештинама усмереним на развој и јачање самопоуздања, управљање стресом и суочавање са изазовима.

Директна циљна група овог пројекта су младе жене и мушкарци узраста 15 до 30 година, најмање њих 350. Настојаће се да подједнако буду обухваћени млади оба пола, као и младе из НЕЕТ категорије, млади са инвалидитетом и друге осетљиве категорије младих. 

Поред тога, крајњи корисници пројекта биће и особе које живе са Хивом, најмање њих 30.

Трајање пројекта је 9 месеци, од октобра 2022. до јуна 2023.

У остварењу пројектних циљева користиће се прегледа коже скрининг методом и саветовања које ће вршити дерматолог, а у реализацији едукативнох активности користиће се методе омладинског рада и неформалног образовања.

Корисност планираних активности огледа се у томе што се младима из Новог Сада пружа иновативна услуга која до сада није била доступна у овом облику – бесплатно дерматолошко саветовалиште доступно током целе године без заказивања и чекања у неформалној атмосфери ван здравствених установа. 

Додатна вредност саветовалишта су едукативни садржаји који обрађују теме од важности за младе, а усмерене су на развој животних вештина што доприноси очувању и унапређењу менталног здравља младих. 

Оснивањем саветовалишта отвара се пут за проширивање његове делатности и на друге гране и групе корисника у будућности што са сигурношћу води ка друштву освешћених превентивно орјентисаних индивидуа и гарантује боље услове за живот и развој пуних потенцијала како младих,тако и свих осталих категорија становништва.

Leave a comment