Потребан педагог у вртићу.

Потребан педагог у вртићу 

 

 

 

 

Задаци педагога у предшколској установи:

  • Учешће у стварању оптималних услова за развој деце и ученика и остваривање образовно-васпитног рада
  • Праћење и подстицање целовитог развоја детета и ученика
  • Подршка васпитачима у креирању програма рада са децом, предлагање и организовање различитих видова активности, које доприносе дечјем развоју и напредовању
  • Пружање подршке васпитачу на унапређивању и осавремењивању васпитно-образовног рада
    Учествовање у праћењу и вредновању образовно-васпитног рада

Рок пријаве је до 15.12.2022. године.

Извор: Стартуј

Leave a comment