Расписује се Конкурс за доделу 4 (четири) „Награде Миливоја Јовановића и Луке Ћеловића“ за стручне радове студената Универзитета у Београду на акредитованим студијским програмима из области правних и економских наука, а које припадају пољу друштвено-хуманистичких наука, за школску 2022/2023. годину.

Конкурс за доделу награде Миливоја Јовановића и Луке Ћеловића

 

 

 

 

 

Стручни радови

Фото: Startuj.com (Shutterstock)

На Конкурс се могу пријавити студенти завршних година основних или интегрисаних или мастер академских студија факултета Универзитета у Београду, који се у школској 2022/2023. години финансирају из буџета Републике Србије.

Награда
Награда у износу од 30.000,00 динара доделиће се из средстава Задужбине Миливоја Јовановића и Луке Ћеловића.

Потребна документација:

  • Пријава (Образац преузети у ПДФ формату са интернет странице Универзитета у Београду у делу „Стипендије и конкурси“, http://www.bg.ac.rs/sr/univerzitet/konkursi.php),
  • Уверење факултета о упису школске 2022/2023. године у статусу студента који се финансира из буџета Републике Србије (Образац преузети у ПДФ формату са интернет странице Универзитета у Београду у делу „Стипендије и конкурси“,http://www.bg.ac.rs/sr/univerzitet/konkursi.php),
  • Штампани подаци са електронске личне карте или фотокопија важеће личне карте (без чипа),

Стручни рад студента, који мора задовољити следеће критеријуме:

  • да је израђен самостално (један аутор) и
  • да је приложена препорука професора матичног факултета, компетентног за област на факултету на коме студент студира.

Рад се доставља искључиво на српском језику, у складу са Упутством за припрему рада, које се може преузети са интернет странице Универзитета у Београду, http://www.bg.ac.rs/sr/univerzitet/konkursi.php, у делу „Стипендије и конкурси“.

Комплетна документација наведена у члану 3 Одлуке, доставља се у електронској форми, у ПДФ формату, као један документ, као и у штампаној форми.

Поднета конкурсна документа се не враћају.

Пријава
Рок за подношење пријава је од 2. новембра до 2. децембра 2022. године.

Пријаве се подносе на адресу: Универзитет у Београду, Студентски трг бр. 1 са назнаком – Конкурс за „Награду Миливоја Јовановића и Луке Ћеловића“.

Електронска адреса на коју треба доставити документацију је: popovm1@rect.bg.ac.rs.

Додатне информације заинтересовани кандидати могу добити у Сектору за инвестиције и управљање имовином Универзитета и универзитетских задужбина и фондација, на телефон: (011) 3207-426 или на адресу popovm1@rect.bg.ac.rs.

Избор кандидата
Избор кандидата за доделу награда врши Одбор Задужбине, о чему објављује одлуку на интернет страници Универзитета у Београду у делу „Стипендије и конкурси“,http://www.bg.ac.rs/sr/univerzitet/konkursi.php.

Одбор може донети одлуку о додели већег броја награда уколико у моменту доношења одлуке за то постоје обезбеђена средства.

Извор: Стартуј

Leave a comment