Фондација Темпус позива на пријаву за ТСА семинар „Language Policy and the European Strategies”који ће се одржати од 5. до 6. децембра 2022. године у Лисабону, у организацији португалске националне агенције за Еразмус+.

ТСА семинар „Language Policy and the European Strategies“

 

ФОТО: Startuj.com (Shutterstock)

 

 

 

 

Главни циљ семинара је да омогући изградњу партнерстава за развој пројеката на тему мултилингвалности.

Учесници ће имати прилику да на семинару истражују неке од аспеката мултилингвалности, да добију конкретне и практичне савете за укључивање у европске пројекте и упознају потенцијалне партнере. Позвани говорници информисаће и инспирисати учеснике представљањем примера успешно реализованих пројеката као што су пројекти у португалским школама са двојезичним образовањем по CLIL методологији или конзорцијума који развија европски пројекат за подршку превођењу научних радова за објављивање – ОПЕРАС+.

Догађај је намењен појединцима активним у секторима општег, стручног високог и образовања одраслих – наставницима, представницима образовних институција и доносиоцима одлука, јер са све већом мобилношћу питања вишејезичности захтевају нове приступе не само у процесу учења и наставе, у истраживачкој комуникацији и издаваштву, већ и на нивоу националних политика. При избору учесника предност ће имати представници организација са мање искуства са Еразмус+ партнерствима за сарадњу, као и они који имају конкретне идеје за пројекте.

За пријаву на овај семинар потребно је попунити регистрациони формулар.

Рок за пријаву је 9.11.2022. до подне.

Training and Cooperation Activities (TCA) су међународне активности (семинари, обуке, конференције) које су саставни део Еразмус+ програма. Учесницима на ТСА догађајима Фондација Темпус покрива 95% трошкова путовања по принципу рефундације, док организатори покривају трошкове смештаја и хране учесника.

Напомена:

Број места на TCA догађајима је ограничен и приликом избора учесника водиће се рачуна о квалитету попуњене пријаве, усклађености са темом и циљном групом догађаја као и познавању енглеског језика. Биће контактирани само кандидати који уђу у ужи избор, Фондација Темпус може организовати интервју и проверу знања језика.

Све додатне информације могу се добити путем е-поште: tcas@tempus.ac.rs

Извор: Стартуј

 

Leave a comment