У среду, 26. октобра, обележиће се  дан рођења доц др Милене Далмација и наставити традиција доделе награда и стипендија “Доцент др Милена Далмација” највреднијима од нас.

Свечаност ће бити одржана у 11.00h у амфитеатру Ректората – Универзитета у Новом Саду, др. Зорана Ђинђића 1, 21000 Нови Сад.

10. Јубиларна додела награда Фондације

 

 

 

 

Kомисија за доделу награда и стипендије и Управни  одбор Фондације “Доцент др Милена Далмација” донели су одлуку да ове године:

Награду “Доцент др Милена Далмација” за докторску дисертацију која је дала највећи научни допринос из области заштите животне средине добија др Милош Дубовина за докторску дисертацију под називом „Процена ризика система седимент/вода који садржи токсичне метале у току измуљивања и депоновања седимента“ Природно-математичком факултету, Универзитета у Новом Саду.

Специјално признање “Доцент др Милена Далмација” за докторску дисертацију која је дала велики научни допринос у области заштите животне средине добијају

  •          др Сандра Стаменковић Стојановић за докторску дисертацију под називом „Оптимизација поступка добијања микробне биомасе и формулацијe микробиолошког препарата са потенцијалним биопестицидним и фитостимулаторним дејством“ урађене на Технолошком факултету у Лесковцу, Универзитета у Нишу.
  •            др Оља Шовљански за докторску дисертацију под називом „Микробиолошка преципитација карбоната – од одабира индуктора до испитивања биопроцесних параметара“ урађене на Технолошком факултету, Универзитета у Новом Саду.
  •           др Милица Светозаревић за докторску дисертацију под називом „Биоразградња антрахинонске боје пероксидазом изолованом из отпадног материјала у шаржном и континуалном систему“ урађене на Технолошко металуршком факултету, Универзитета у Београду.

Leave a comment