Мисија ОЕБС-а у Србији подржава реформе у области медија у земљи, укључујући развој медијске политике и њену примену. То исто предвиђа и Стратегија развоја система јавног информисања у Републици Србији за период од 2020. до 2025. године, коју је Влада Републике Србије усвојила у јануару 2020. године, после инклузивног процеса који је Мисија ОЕБС-а у Србији подржала. У циљу оснаживања младих да развијају стручне вештине и компетенције потребне за рад у области јавних политика у дигиталном добу, Мисија ОЕБС-а у Србији обезбедиће две стипендије у висини пуне школарине за студенте/студенткиње Мастер програма Дигитална трансформација медија и културе за школску 2022/23. годину, на Факултету драмских уметности Универзитета уметности у Београду.

Стипендија за мастер студије за 2022/23. годину на ФДУ

 

 

Детаљи програма су доступни на следећој  веб страници

Општи услов:
Сви кандидати/кандидаткиње за стипендије за Мастер програм Дигитална трансформација медија и културе морају да буду држављани Републике Србије.

Процедура

Извор: Стартуј

Leave a comment