ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА

„HAPPY KIDS”

www.happykidsvrtic.rs

КОПЕРНИКОВА 10

БЕОГРАД 

Расписује конкурс за позицију:

 • СТРУЧНИ САРАДНИК-ЛОГОПЕД (више извршилаца)

ПУ HAPPY KIDS је лидер на тржишту приватног предшколског образовања, са индивидуалним приступом сваком детету и максималном посвећеношћу квалитетном васпитно образовном раду са децом. Због проширења капацитета ми тражимо кандидате који желе да се посвете индивидуалном и групном логопедском раду унутар наше установе

Пријави се! Потребан сарадник!

 

 

 

Личне квалификације: 

 • Високо образовање на студијима другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије)
 • Познавање рада на рачунару (MS office пакет)
 • Са или без радног искуства

Личне особине: 

 • Добре комуникацијске вештине
 • Стрпљење
 • Емотивна осетљивост, зрелост и такт
 • Снажне вештине преговарања и убеђивања
 • Спремност на рад под психолошким притиском
 • Жеља за стицањем нових сазнања и усавршавањем
 • Спремност на тимски рад

Шта нудимо: 

 • Рад у складу са потребама детета
 • Редовну и стимулативну зараду
 • Неограничено конзумирање и слободан избор квалитетно припремљене хране
 • Менторски рад и квалитетну стручну подршку
 • Четрдесеточасовну радну недељу
 • Плаћен прековремени рад и рад празницима
 • Oстваривања додатних финансијских бонуса и повластица на основу резултата рада и дужине стажа у установи
 • Ненадмашан професионални развој – редовни курсеви, семинари са циљем стицања знања и вештина за професионално усавршавање и лично напредовање
 • Рад у младом, амбициозном, добро квалификованом и високо мотивисаном тиму

Шта очекујемо: 

 • Рад у групи деце и индивидуални рад
 • Прихватање већ постојећих инструкцијских метода рада, наставних стандарда и сигурносних прописа Установе
 • Посвећеност дијагностиковању говорних и језичких сметњи и ангажованост на њиховом уклањању и ублажавању
 • Менталну и физичку посвећеност и ангажовање логопеда ради што бољег напретка детета у говорном и графомоторичком смислу
 • Учешће у изради нових пројеката и програма учења и сарадње детета са својим окружењем
 • Индивидуално праћење, процену и евалуацију говорног и графомоторичког развоја деце
 • Позитивну сарадњу са породицом малишана са којим се ради на уклањању језичких сметњи
 • Присуствовање конференцијама, семинарима и стручним скуповима који се тичу развојног проблема детета о коме брине
 • Учествовање у раду тимова, већа, актива и комисија на нивоу установе
 • Чување поверљивих података о детету и његовој породици
 • Спремност на додатни рад викендом и у вечерњим терминима

Ако заиста волите децу и желите да будете део новог и динамичног тима, молимо Вас да свој CV пошаљeте електронским путем.

Рок за пријем конкурсне документације: до попуњавања новоотворених радних места.

Извор: Стартуј

Leave a comment