Адвокат Александар Угљеваревић (LMS Digital)је адвокатска канцеларија која се искључиво бави пружањем правних и пословних савета технолошким компанијама, стартапима, адвертајзинг компанијама и класичним компанијама које се у поступку дигитализације. ЛМС саветује клијенте у Европи, Америци и Азији.

ЛМС пружа адвокатске услуге у стандардним областима (уговорно право, радно право, право интелектуалне својине, ауторска права, компанијско право), али је доста послова је фокусирано на нове технологије и дигитални сектор. Свакодневно сарађујемо са експертима из технолошких области (дигитални маркетинг, информациона безбедност, порези/рачуноводство, ИТ инжињери..). Праћење нових технологија је основни предуслов да би неко постао члан тима ЛМС.

  • Потребан нам је: Адвокатски приправник

Место рада: Београд

Потребан адвокатски приправник

 

 

 

 

 

 

Неопходне квалификације и потребна знања и вештине
Неопходно је да заинтересовани кандидати испуњавају услове за упис у именик адвокатских приправника, који су прописани Законом о адвокатури.

Поред претходног, потребно је да испуњавате следеће додатне услове:

  • Одлично познавање говорног и писаног енглеског језика;
  • Одлично познавање рада на рачунару (MS Office);
  • Познавање права Европске уније;
  • Склоност/жеља ка учењу нових технологија;
  • Склоност ка тимском раду, посвећеност ка раду у адвокатури, прецизност и одговорност у раду.

Начин пријаве и спровођења конкурса:

Заинтересовани кандидати би требало да доставе своју биографију на енглеском језику у ПДФ формату, као и
пратећу документацију (уверење о завршеном правном факултету, сертификати о семинарима итд.).

Сви кандидати ће бити обавештени о исходу конкурса у року од 15 дана од дана истека конкурса.
Усмени разговор биће обављен са кандидатима који уђу у ужи избор.
Додатне информације о конкурсу могу се добити искључиво електронским путем.

Посао:
Рад у динамичном радном окружењу са фокусом на нове технологије (заштита података о личности, blockchain, e-commerce, GDPR, IT сектор, дигитални маркетинг итд.), адекватна финансијска накнада и могућност наставка рада у адвокатској канцеларији и након положеног правосудног испита.

Поред рада на стандардним адвокатским пословима (уговорно право, радно право, право интелектуалне својине, ауторска права, компанијско право), доста послова је фокусирано на нове технологије и дигитални сектор, те је дигитална писменост неопходна.

www.lmsdigital.rs

Извор: Стартуј

Leave a comment