Француска школа у Београду у потрази је за кандидаткињом или кандидатом који би се придружили тиму финансија, на непуно радно време. Рачуновођа ће пружати подршку служби финансија током 20 сати недељно и директно одговарати Помоћнику директора за финансијска питања. Радно место налази се у Београду, у улици Кабларска бр 31.

потребан рачуновођа

 

 

 

Опис посла:

  • Књижење улазних рачуна
  • Књижење извода
  • Књижење благајне
  • Упоређивање картица купаца и добављача
  • Помоћ у осталим рачуноводственим пословима
  • Обрада и архивирање улазне и излазне документације
  • Праћење законских прописа и промена везаних за књиговодство

Потребне квалификације и вештине потражи ОВДЕ.

Извор: Стартуј

Leave a comment