Efektus Consulting Group расписује оглас за позицију – Јуниор консултант

Efektus Group је менаџмент консалтинг фирма, основана 2005. године, која помаже својим клијентима у (ре)организацији целокупног пословања или појединих пословних процеса у циљу повећања профитабилности и смањења ризика пословања.

Да ли желиш да будеш јуниор консултант?

 

 

 

 

Каквог кандидата тражимо?

Пре свега да буде мотивисан, вредан и спреман да учи и да стиче нова знања, поседује добре комуникационе вештине и тимски је оријентисан.

Потребно је да кандидат поседује аналитички ум са способношћу разумевања података, начином идентификовања и препознавања кључних питања у решавању проблема. Поседовањем ових вештина временом се долази до самосталног доношења закључака и давања препорука клијентима за њихово пословање и одређене процесе.

Кандидати ће проћи кроз процес обука за време трајања пробног рада и успешни кандидати биће укључени у процесе пословне интелигенције, извештавања и анализе података, као и кроз развојне процесе који су заступљени у самој фирми.

Одговорности погледај ОВДЕ.

Leave a comment