Ради подстицања размене мишљена и стручне дискусије међу правницима Гласник Адвокатске коморе Војводине, Часопис за правну теорију и праксу расписује: Конкурс за доделу награде “Катарина Ленголд Маринковић” за најбољи научни рад проистекао из истраживања обављеног на докторским студијама.

Фото: Pixabay, Награда за писану правну реч

 

 

 

 

 

 

 

Општи услови конкурса
Награда се додељује за научни или стручни рад објављен у Гласнику адвокатске коморе Војводине који је највише допринео дијалогу између правне теорије и праксе.

Право учешћа на конкурсу имају сви аутори научних или стручних радова у области права чији су радови објављени или прихваћени за објављивање у Гласнику Адвокатске коморе Војводине током 2022. године.

Награда износи 80.000 динара.

У избор за награду улазе радови пристигли најкасније до 1. 12. 2022. године.

Одлуку о победнику конкурса донеће уређивачки одбор Гласника адвокатске коморе Војводине најкасније до 1. 4. 2023. године.

Радови се достављају путем платформе за електронско уређивање часописа на линку: http://aseestant.ceon.rs/index.php/gakv/user ili na e-mail адресу: info@glasnik.edu.rs.

Радови који се пријављују путем платформе за електронско уређивање часописа, пријављују се према техничким упутствима за коришћење тог система која су доступна на веб-страници Гласника Адвокатске коморе Војводине www.glasnik.edu.rs.

Уредништво задржава право техничког прилагођавања текста у складу с правилима уређивања, лектуре и коректуре.

Посебни услови конкурса и додатне информације
Посебне услове конкурса и додатне информације можете пронаћи у овом документу.

Извор: Стартуј

Leave a comment