Сведоци смо знатног опадања бројности инсеката опрашивача у многим екосистемима широм света. Крајем XX века па надаље интензивирала су се истраживања кроз многобројне пројекте посвећеним праћењем стања и тренда бројности инсеката опрашивача, нарочито медоносне пчеле и бумбара, али све више и других дивљих врста пчела, лептира и осоликих мува као значајних опрашивача. Опадање бројности инсеката опрашивача значајно утиче на функционисање екосистема јер се на тај начин нарушава процес опрашивања неопходан за репродукцију многих биљака, укључујући гајене врсте које се користе у исхрани људи и домаћих животиња.

ПМФ спашава опрашиваче

 

 

 

 

Фонд за науку Републике Србије (#fondzanauku, #programideje), у оквиру програма ИДЕЈЕ, препознао је неопходност систематичног праћења бројности и разноврсности инсеката опрашивача на подручју Србије и одобрио пројекат СПАС (Serbian Pollinator Advice Strategy – for the next normal) у трајању од три године, који ће потпомоћи укључење Републике Србије у Европски систем мониторинг опрашивача и значајно допринети Европској иницијативи за опрашиваче.

Пројекат, вредан око 300.000 еура, бави се праћењем статуса и тренда инсеката опрашивача (пчела, лептира и осоликих мува) у Србији, подизањем свести о значају опрашивача и пружањем савета у вези побољшања екосистемске услуге опрашивања од које зависи квалитет хране и принос усева. Главни циљеви пројекта: утврдити тренутно стање најважнијих инсекатских група опрашивача у Србији, идентификовати претње које угрожавају њихов опстанак, детектовати погодна, “пријатељска” станишта у оквиру пољопривредних, природних и полу-природних екосистема.

Да би се стекао увид у тренутно стање, као и да би се предвидео будући тренд бројности и разноврсности инсеката опрашивача у Србији, у оквиру пројекта СПАС пратиће се пчеле, лептири и осолике муве, као и биљне врсте које они посећују, на чак 30 локација у Србији, три пута годишње (пролеће, лето, јесен). Посебно ће се пратити различити еколошки параметри (нпр. временски услови, тип земљишта, бројност птица предатора инсеката и медоносне пчеле као компетитора, биљна покровност), као и употреба пестицида и промене у коришћењу земљишта.

Важно је нагласити да у Србији до сада није успостављена национална иницијатива или стратегија за очување опрашивача, а да ће СПАС пројекат обезбедити релевантну базу са систематично прикупљеним подацима користећи протоколе Европске мониторинг шеме (ЕУПоМС) и тиме потпомоћи Европској иницијативи за опрашиваче, као и формирању српске стратегије, са крајњим циљем очувања биодиверзитета. ШТИТЕЋИ ОПРАШИВАЧЕ ШТИТИМО СВЕ НАС!!!

У пројектни тим укључено је 17 чланова, са Департмана за биологију и екологију и Biosens института у Новом Саду. Руководилац је проф. др Снежана Раденковић.

Leave a comment