Управни одбор Фондације Професор Борислав Лоренц расписао је конкурс за доделу стипендија најбољим студентима за школску 2022/2023.

Да ли те занима овај конкурс?

 

 

 

 

 

 

Стипендија
Фондација додељује стипендије у износу од 1.000 до 1.500 евра месечно за трошкове боравка и учествовања у наставним и истраживачким програмима на иностраним факултетима и другим образовним институцијама.

Средства стипендије се могу искористити искључиво у сврхе покривања трошкова студијског боравка на изабраном иностраном факултету/образовној институцији за који је одобрена стипендија (храна, смештај и сл.), и то у року од најмање једног а највише три месеца.

Услови за добијање стипендије
Право да се пријаве на конкурс имају студенти на завршној години основних студија и студенти постдипломских студија психологије и когнитивних наука са свих универзитета чије је оснивач Република Србија, чија је просечна оцена из положених испита изнад 8,5. Приложена документација мора да садржи следеће:

Пријава на конкурс

 • Биографија кандидата са библиографијом, уколико је кандидат објављивао радове
 • Уверење о положеним испитима са потврдом о просечној оцени током студирања
 • Препорука ментора или професора са матичног факултета кандидата

Разрађени план студијског боравка за који кандидат потражује стипендију заједно са подацима о:

 • институцији на којој ће се похађати настава / вршити истраживање
 • периоду похађања наставе (по семестрима) / истраживања
 • процени износа трошкова наставе / истраживања
 • Препорука ментора иностраног факултета / образовне институције или научне / истраживачке институције којом се изражава спремност за прихватање кандидата

Пријава
Рок за подношење пријава на конкурс за добијање стипендије је од 30. априла 2022. до 31. августа 2022. Непотпуна и неблаговремено достављена документација неће бити разматрана.

Више информација о поступку доделе стипендија кандидати могу наћи у Статуту Фондације на сајту Фондације.

Потребну документацију доставити лично или поштом на адресу:

 • Универзитет у Београду
 • Филозофски факултет
 • Фондација Професор Борислав Лоренц
 • Чика Љубина 18-20
 • или путем е-maila (клик на дугме Конкуриши)

Уколико документацију достављате лично или поштом, то можете учинити у периоду од 30. априла до 15. јула 2022, и од 22. до 31. августа 2022, због колективног годишњег одмора запослених на Филозофском факултету у Београду.

Одлука
Одлука о изабраним кандидатима за доделу стипендије биће објављена на огласној табли, на интернет сајту Филозофског факултета у Београду и на интернет сајту Фондације.

Извор: Стартуј

Leave a comment