Мастер академске студије – Право
300 ЕЦТС бодова (након II године Мастер академских студија): Мастер правник (ЛЛМ)

Да ли те занимају студије права?

Наставни план студијског програма

I година:

 • Кривично процесно право
 • Управно процесно право
 • Радно право
 • Привредно уговорно право
 • Међународно приватно правo
 • Финансијско право
 • Правосудно организационо право

Изборни блок I

 • Правна етика
 • Криминологија
 • II година:
 • Заштита људских права
 • Методологија научно-истраживачког рада

Изборни блок II

Правна клиника

 • Међународни односи
 • Међународно кривично право
 • Психологија криминалитета и судског поступка
 • Изборни блок III
 • Омбудсман
 • Теорија јавне администрације

Изборни блок IV

 • Пословни енглески језик 4
 • Француски језик 4

Извор: Стартуј

Leave a comment