Факултет политичких наука у Београду организује мастер студије на студијском програму “Мастер студије новинарства”.

Да ли те занимају мастер студије новинарства?

 

 

 

 

Програм траје једну годину и има 60 ЕСПБ бодова.

Услови за упис
У прву годину студијских програма мастер академских студија може се уписати лице које је завршило основне академске студије на Факултету политичких наука и друге факултете из групације друштвено-хуманистичких наука, остваривши најмање 240 ЕСПБ, као и лице које је завршило основне студије у четворогодишњем трајању на Факултету политичких наука или неком другом факултету из групације друштвених наука по прописима која су важила до ступања на снагу Закона о високом образовању. У прву годину мастер академских студија може се уписати и лице које је завршило интегрисане студије, односно мастер академске студије, остваривши 300 ЕСПБ на Факултету политичких наука и других факултета утврђених студијским програмом за који се пријављују.

Стуктуру сутидјског програма и све информације потражи ОВДЕ.

Извор: Стартуј 

Leave a comment