У уторак 10. маја Инфотека ЦК13 организоваће пројекцију кратког документарца Beyond the Label – Made in Serbia, после чега ће уследити дискусија о филму и темама којима се он бави са Бојаном Таманџијом и Владимиром Симовићем из Центра за Политике Еманципације. Центар за политике еманципације је организација чланица мреже Clean Clothes Campaign која се бави радним правима у глобалним ланцима текстилне индустрије.

Да ли те занима овај документарац?

 

 

 

 

 

Овај филм истражује ситуацију у српској текстилној и обуц́арској индустрији када је реч о кршењу радних права, посебно о препрекама синдикалном организовању и мизерним зарадама. Ситуација у Србији није изолована него представља реалност коју живи више од 1,7 милиона радница и радника у земаљама централне, источне и југоисточне Европе.

Кршења радних права су директан резултат неуједначених односа моц́и у глобалним ланцима снабдевања текстилом и обућом између радника с једне стране и брендова и трговаца на мало с друге. Овом дисбалансу доприносе промене радног законодавства које су покренуле владе које се често руководе неолибералном мантром „страни инвеститор најбоље зна“. Адаптацијом измена и допуна Закона о раду 2014. године Скупштина Србије повец́ала је флексибилност тржишта рада што је довело до даље деградације радних права у земљи. Усвојене измене су озбиљно утицале на права радника, укључујуц́и измене права на отпремине, накнаде за боловање и плаћено одсуство, као и слабљење положаја синдикалних представника и права радника на колективно преговарање.

Још једно горуће питање у сектору текстила и обуће у Србији су плате које су недовољне да радници живе елементарно достојанствено. С обзиром на овакву ситуацију, многи су приморани да раде прековремено, имају други извор прихода, баве се самосталном пољопривредом и стално репрограмирају кредите. Да би национално законодавство заштитило раднике и њихове представнике, неопходно је ограничити моц́ мултинационалних корпорација на глобалном нивоу. У том смислу, обец́авајуц́и је све вец́и број међународних правних иницијатива за обавезну одговорност мултинационалних корпорација за људска права дуж читавих њихових ланаца снабдевања. Многе од ових иницијатива прецизирају да ове одговорности треба да укључе право плату за живот.

Leave a comment