Мастер академске студије – Право
300 ЕЦТС бодова (након II  године Мастер академских студија): Мастер правник (ЛЛМ)

Да ли те занимају ове студије?

Наставни план студијског програма

I година:

 • Кривично процесно право
 • Управно процесно право
 • Радно право
 • Привредно уговорно право
 • Међународно приватно право
 • Финансијско право
 • Правосудно организационо право

Изборни блок I

 • Правна етика
 • Криминологија

II година:

 • Заштита људских права
 • Методологија научно-истраживачког рада
  Изборни блок II
 • Правна клиника
 • Међународни односи
 • Међународно кривично право
 • Психологија криминалитета и судског поступка
  Изборни блок III
 • Омбудсман
 • Теорија јавне администрације
  Изборни блок IV
 • Пословни енглески језик 4
 • Француски језик 4

Iзвор: Стартуј

Leave a comment