Наша установа у потрази је за васпитачима који су мотивисани за рад, посвећени деци, активно учествују, планирају и реализују активности.

Спремни су на тимски рад и имају жељу да напредују.

Напиши свој CV и конкуриши!

Поседују знања о:

  • холистичкој природи развоја детета,
  • различитим стратегијама учења,
  • комуникацији са децом,
  • здрављу, нези и социјалној заштити деце,
  • знања о сарадњи са локалном заједницом,
  • раду са родитеља.

Основни услови су:
Завршен учитељски факултет- смер васпитач, висока школа струковних студија за васпитаче, педагошка академија за образовање васпитача.
Радно искуство је пожељно али није неопходно.

Извор: Стартуј 

Leave a comment