Поводом рада од куће мишљења су подвојена, те ће неки сматрати да комфор који им пружа оваква радна атмосфера доприноси њиховој продуктивности, док ће други имати сасвим супротан став.

Глобална пандемија вируса корона са једне стране, као и вртоглави напредак модерних технологија са друге, довели су до извесних измена у погледу пословних ангажмана. Рад од куће престаје да буде алтернативни вид обављања радних процеса и постаје готово уобичајен, те све компаније у којима је то могуће упућују своје запослене на допринос општем здрављу практиковањем социјалне дистанце на овај начин. Поводом рада од куће мишљења су подвојена, те ће неки сматрати да комфор који им пружа оваква радна атмосфера доприноси њиховој продуктивности, док ће други имати сасвим супротан став. Ово умногоме зависи од личног породичног и стамбеног питања појединаца, као и од природе радних процеса и организације рада унутар конкретне компаније. Због тога ћемо покушати да сумирамо утиске поводом рада од куће из различитих перспектива и пронађемо начине на које би запослени могли да допринесу својој ефикасности у оваквим условима.

Родитељи са децом и рад од куће

Група запослених која је у највећој мери погођена оваквим обликом организације рада јесу родитељи са децом, који су се нашли у заиста специфичној ситуацији. С једне стране, деца млађег узраста захтевају пажњу и посвећеност родитеља у сваком погледу, који при томе исту морају усмерити ка својим пословним обавезама, док са друге стране деца школског узраста захтевају више контроле управо због своје веће самосталности, као и поводом праћења онлине наставе. У оваквој ситуацији запослени бивају махом растрзани између своје две веома захтевне улоге, које морају да играју истовремено. Из ове перспективе, мане рада од куће су свакако дистракције које оваква породична ситуација доноси, те је за запослене родитеље кључ организација и планирање унапред. У оквиру свог радног простора, родитељи би могли организовати простор за игру својих малишана, односно поделити га са својом децом која прате онлине наставу и баве се својим школским задацима. Док је са децом старијег узраста овакву организацију радног дана лакше искомуницирати, млађој деци је потребно обезбедити садржаје који ће из заинтересовати попут едукативних играчака и емисија које подржавају њихов ментални развој. Оброке је потребно планирати унапред, са намирницама које су лаке за припрему, а кућне послове одложити за период дана након радног времена. Иако тражи више ангажмана у смислу припреме за радни дан, овакав рад од куће је ипак могућ, уколико се негује култура разговора и договора са децом, односно прикупи стрпљење. Док је мана овакве ситуације несумњиво чињеница да запослени родитељи непрестано шетају између различитих а изузетно захтевних обавеза, предност је свакако време проведено са децом и директан увиид у њихове активности у току вашег радног времена, који не би постојао да родитељ физички одлази у канцеларију.

Рад од куће у малом простору

Основна препорука за продуктиван рад од куће је организовање издвојеног простора који ће имитирати традиционалну канцеларију и на тај начин подржати продуктивност и омогућити фокусирање на радне задатке у току радног времена. С друге стране, многима само стамбено питање не пружа ову могућност и налазе се пред једном посебном палетом изазова, радећи у малом животном простору. Нарочито уколико домаћинство броји више чланова, пред запосленима се у оваквој ситуацији налазе бројне могућности дистракција и ометања тока рада. У овом случају би требало посветити пажњу елементима простора који могу подржати продуктивност и враћати фокус запосленог на посао. У овом погледу могу бити од помоћи беле табле у видокругу запосленог, на којима би он могао забележити свој план рада и начинити подсетник, не би ли пратио испланиране кораке свог радног дана. Иако не постоји могућност рада из изоловане канцеларије, ваљало би одредити један кутак простора који би имао рад као искључиву намену у току радног времена. Док је мана оваквог рада свакако немогућност ограђивања од свакодневних дешавања у домаћинству, предност је чињеница да нема простора за евентуалне промене положаја и шетања из просторије у просторију са рачунаром, што заправо ремети токове рада и представља једну од мана комфора који нам пружа дом.

Прилагођавање рада од куће тимском раду

Запослени који не обављају своје радне процесе искључиво самостално, већ су део већег тима и морају бити у контакту са колегама не би ли ускладили кораке и организовали рад, имају пред собом задатак да превазиђу физичку дистанцу, односно да одрже хомогеност свог тима упркос њој. Модерне технологије свакако имају решење за ово и компаније користе канале за комуникацију међу запосленима, која може бити у форми писаних порука или у виду видео састанака. У идеалном сценарију, тимови ће организовати редовне састанке у оквиру којих ће говорити о постигнућима и плановима за наредни период, а у међувремену уредно комуницирати у вези са свим корацима рада. Потрудите се да не изостајете са састанака, редовно одговарате на поруке и информишете колеге у вези са својим активностима. Иако је мана свакако изостанак живе речи и извесна ограничења у вези са токовима комуникације, те сарадња није спонтана колико би била да делите радни простор са својим тимом, предност овакве комуникације је што су састанци сврсисходни, као и комуникација са колегама уопште. Будући да се наменски организују и подразумевају специфичне услове, овакви састанци су мање подложни дигресијама, што спада у домен предности рада на даљину.

Иако је рад од куће за многе новост и захтева бројна прилагођавања, његове мане могу бити преиначене у предности уколико се добро организујете и имате за циљ пре свега продуктивност. У зависности од ваше радне позиције и приватних околности, организујте своје радно окружење тако да његови елементи не представљај дистракцију, већ иду у корист вашој ефикасности.

 

Велибор Живков

Фотографије: pexels.com

Leave a comment