Међународни Interreg пројекат “Промоција природног и културног наслеђа за развој одрживог туризма у заштићеним подручјима – PRONACUL”, реализује се кроз конзорцијум 14 партнера из шест држава (четири ЕУ државе: Словеније, Италије, Хрватске, Грчке и две ИПА програмске државе: Босне и Херцеговине и Србије). Пројекат траје од априла 2020. до октобра 2022. и наглашава идеју о промоцији и очувању природног и културног наслеђа и подржава развој транснационалне стратегије за заједничко промовисање подручја АДРИОН као туристичке дестинације. Државе партнери имају многе знаменитости, а неке од њих су заштићене од стране UNESCO-a или програмом Натура 2000 док ће неке у будућности постати заштићене у оквиру пилот подручја PRONACUL-a. Укупан буџет пројекта износи преко 1.700.000 Еура.

Први резултати интернационалног пројекта

ПОЗИВАМО ВАС У СРЕДУ, 23. ФЕБРУАРА, У КЛУБ НАСТАВНИКА У 10.00h (II спрат зграде Департмана на физику/ математику) ДА СЕ УПОЗНАТЕ СА ДОСАДАШЊИМ НАПРЕТКОМ ПРОЈЕКТА, НА КОМЕ УЧЕСТВУЈУ ПРЕДСТАВНИЦИ СРБИЈЕ, СЛОВЕНИЈЕ, ИТАЛИЈЕ, ХРВАТСКЕ, БиХ И ГРЧКЕ.

Присутнима ће се обратити декан Природно-математичког факултета, проф. Милица Павков Хрвојевић и гости из иностранства.

Успостављање заједничке методологије омогућиће партнерима да користе ову методологију у својим пилот подручјима, а код нас је то планина Фрушка гора. Заједничка методологија биће тестирана и касније примењена у 14 пилот подручја, чија ће искуства резултирати заједничким предлогом за идентификацију регионалне руте.

PRONACUL партнери ће у оквиру пројектних састанака изводити обуке за партнере, где ц́е студијске посете имати додатну вредност како би се упознали са примерима добре праксе. Тако упознати са новим приступима, примерима добре праксе и знањем, партнери ће извршити даљу обуку и одржати радионице у својим пилот подручјима са својим стејкхолдерима. Заједничка методологија биће тестирана и касније примењена у 14 пилот подручја, чија ц́е искуства резултирати заједничким предлогом за идентификацију регионалне руте. Активности ће бити подржане уз помоћ виртуелне коморе основане са циљем промоције заједничке методологије и њеног преноса на друге АДРИОН области. Комора ће бити саветодавно тело за све стејкхолдере у области развоја туризма, где ће региони размењивати искуства и најбоље праксе управљања природним и културним наслеђем.

Руководилац пројектног тима испред Природно-математичког факултета је проф. др Јасмина Ђорђевић.

Интернет странице пројекта:

Овде и овде. 

Leave a comment