Образовном центру “Питагора” у Новом Саду хитно потребни предавачи математике.

Да ли је математика твоја струка?

Услови:

  • Радно искуствно није потребно
  • Заинтересовани кандидати треба да пошаљу CV  и мотивационо писмо електронским путем
  • Врста радног односа – привремени и повремени послови / одређено / неодређено.

Извор: Стартуј 

Leave a comment