4. фебруара 2021.YSC одржао је националну конференцију у Албанији „Презентација One-stop-shop модела интегрисаних услуга за запошљивост младих“ у оквиру пројекта „Моја каријера на путу до хероја“.

ФОТО: 02HERO

Конференција је окупила представнике из владе Албаније, јавних институција, организација цивилног друштва, бизнис сектора и медија како би дискутовали на тему запошљивости младих у Албанији и иновативним методама за решавање проблема који настају у оквиру ове области.

Преко 100 учесника упознало се са резултатима истраживања у Албанији у вези са запошљивошћу младих и иновативног One-stop-shop модела запошљивости младих.

Извршна директорка YSC-а, Мимоза Икономи, отворила је онлајн конференцију представљајући пројекат и његове циљеве. Нагласила је да на изградњи капацитета младих треба да ради више актера, како унутар образовних институција, тако и ван њих. Поменула је да оргaнизације цивилног сектора у Албанији играју значајну улогу тиме што се фокусирају на неформално образовање, кроз различите курсеве, тренинге и друге активности у локалној заједници како би се подигли капацитети меких вештина младих.

Потом је Министарка образовања, омладине и спорта, Аспасјана Конго, представила програме и политике посвећене младима у оквиру овог министарства. Она је поменула да конкретко у оквиру стратегије за младе NEET категорије не постоји довољно конкретан план обука и промоције понуда за запослење. Пажњу овој теми ће Министарство образовања, омладине и спорта посветити следећим акционим планом у предстојећим годинама, 2021-2025.

Током свог говора, извршна директорка Националног омладинског конгреса, Дафина Пеци, рекла је да запошљивост младих људи треба да буде приоритет како влади, тако и сваком од актера који доприносе економији земље. „Интердисциплинарни округли столови требало би да буду полазна основа за заједничке планове за унапређење запошљавања“, додала је.

Националну омладинску агенцију представила је директорка Клеина Касанаи, која је истакла да ће запошљивост младих бити главни приоритет ове агенције.

Дањел Гуце, директор програма у оквиру СМЕ Албанија предложио је да бизнис заједница доприноси оспособљавању компетенција младих не само кроз стручне праксе, него и кроз континуиране консултације са другим актерима као што су институције за образовање, локалне самоуправе, организације цивилног друштва, и сами млади.

Презентација One-stop-shop модела
Други део конференције обухватао је представљање истраживања, главних закључака и препорука истраживача, Далине Јасхари.

Потом је пројектни координатор, Гентјан Хајдари, представио One-stop-shop модел, који младима пружа образовање у области дигиталних, меких и есенцијалних вештина, као и предузетништва каријерног саветовања и умрежавања са послодавцима. „50 NEETмладих пратиће програм овог модела, подељени у две групе у зависности од пређашњих дигиталних вештина“.

Објаснио је да се овај модел развио у складу са потребама NEET младих и тржишта рада у складу са резултатима истраживања који су спровели стручњаци из различитих области.

Потом су стручњаци укратко представили услуге модела, које укључују:

  • Досезање младих
  • Преносиве вештине
  • Курс дигиталних вештина
  • Курс предузетничких вештина
  • Онлајн туторијале за дигиталне вештине
  • Каријерно саветовање

На крају је пројектни координатор поменуо да модел има за циљ да млади из образовања пређу на тржиште рада, пружајући им пун спектар услуга на једном месту.

Панел дискусија
У овом делу учесници су могли да се прикључе, давајући сугестије и коментаре како би се One-stop-shop модел унапредио. Истакнута је потреба да се млади циљне групе у оквиру локалних заједница Албаније више укључе у овај пројекат.

Један од учесника сматра да је модел адекватан за повећање запошљивости младих због тога што јавне политике често нису у складу са правим потребама младих и изазовима и недостатком индентификације њихових социо-економских потреба и очекивања у домену запошљавања.

Активност је део регионалног пројекта под називом “Моја каријера на путу до хероја- јачање мреже организација цивилног друштва Западног Балкана за спровођење интегрисаног модела услуга за запошљивост младих и будуће послове 4.0 дигиталне револуције“, који у Албанији спроводи Youth for social change- YSC у сарадњи са Центром за омладински рад (Србија), Форум млади и неформална едукација- Форум МНЕ (Црна Гора), Центар за едукацију младих – CEM (BiH), ТОКА (Косово 1244/99), уз финансијску подршку Европске Уније, а имплементацију пројекта подржали су по земљама: Црна Гора – Министарство јавне управе Републике Црне Горе; Србија – Влада Швајцарске у оквиру пројекта „Знањем од посла – Е2Е“, који испред Владе Републике Србије, спроводи Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва (SIPRU).

Извор: 02HERO

Leave a comment