Cafe & Factory d.o.o. тражи продавца кафе. Можда те заинтересује овај посао док студираш или имаш тренутно слободног времена и потребу да додатно зарадиш. 

Да ли те занима овај оглас?

Обавезе:
Запослени за обављање послова ПРОДАВАЦ КАФЕ преузима следеће обавезе:

  • врши продају кафе (бренд фирме) у продајном делу угоститељског објекта према утврђеном ценовнику и издаје рачуне са фискалне касе
  • води евиденције требовања и потрошње кафе и одговоран је за мањкове и вишкове у продајном делу објекта
  • прати стање залиха робе у продајном објекту и приручном магацинском простору, благовремено требовање, пријем, контрола исправности документације и количине примљене робе
  • ради на пријему, утовару, и истовару готових производа од кафе
  • врши распакивање, слагање и аранжирање примљене робе и потрошног материјала
  • води рачуна о правилној употреби и одржавању опреме и средстава за рад са којима непосредно стално или повремено рукује или их користи у току рада
  • води рачуна о свом личном изгледу, хигијени, прописаној униформи и редовном обављању санитарног прегледа
  • одговоран је за редовно одржавање хигијене у продајном делу објекта

Извор: Стартуј 

Leave a comment