Адвокатска канцеларија Мајкић која се бави привредним правом објављује оглас за адвокатског приправника-волонтера, уз могућност даљег напредовања.

Од адвокатског приправника се очекује посвећеност раду, тимски рад, спремност за путовање кроз Србију, спремност за учење и нове изазове.

Да ли те занима рад код адвоката?

Обављање приправничке вежбе код адвоката, подразумева усавршавање теоријских и практичних знања и вештина ради оспособлјава за самосталан и независтан рад у адвокатури:

 • Писање поднесака
 • Предаја поднесака судским и управним писарницама
 • Присуство рочиштима
 • Упознавањем са функционисањем и правилима суда
 • Писање тужби из различитих области
 • Писање жалби и одговора на жалбу
 • Заступање у парничном и кривичном поступку
 • Заступање у извршном поступку
 • Извршавање других радњи и послова по упутствима и у оквиру овлашћења добијених од адвоката а све у складу са законом, статуту адвокатске коморе и кодексу професионалне етике адвоката

Нудимо надокнаду трошкова у месечном износу од 24.000,00 динара, уз могућност даљег повећања.

Услови:

 • Завршен правни факултет
 • Без радног искуства у струци
 • Заинтересованост за рад у адвокатури
 • Оспособљеност за рад на рачунару

Испуњење свих услова из Закона о адвокатури за упис у именик адвокатских приправника.

Извор: Стартуј

Leave a comment