Расписује се Конкурс за доделу 1 (једне) стипендије студенту прве године Универзитета у Београду – Факултета за физичку хемију или Универзитета у Београду – Математичког факултета.

На Конкурс се могу пријавити студенти основних академских студија Универзитета у Београду – Факултета за физичку хемију и Универзитета у Београду – Математичког факултета, уписани на студијски програм Математика, који су у завршном разреду средњошколског образовања остварили најбољи успех и који се у школској 2021/2022 финансирају из буџета Републике Србије.

Фото: Марија Ердељи
Пожури са пријавом!

Критеријуми

Критеријум за добијање стипендије је висина просечне оцене свих предмета из завршног средњошколског образовања.

Уколико два или више студената имају исту просечну оцену свих предмета из завршног средњошколског образовања, предност ће имати студент слабијег материјалног стања. Уколико два или више студената имају исту просечну оцену свих предмета из завршног средњошколског образовања и исти приход по члану породице, равноправно ће делити стипендију.

Студенти који су корисници других стипендија, немају право на стипендију Фондације „Сестре Булајић“.

Стипендија се додељује за временски период од десет месеци у месечном нето износу од 10.000,00 динара.

Потребна документација

  • Пријава (Образац преузети у ПДФ формату са интернет странице Универзитета у Београду, у делу „Стипендије и конкурси“),
  • Уверење факултета о упису школске 2021/2022 године у статусу студента који се финансира из буџета Републике Србије,
  • Фотокопије сведочанства завршног разреда средње школе,
  • Изјава да студент није корисник стипендије из буџета Републике Србије (Образац преузети у ПДФ формату са интернет странице Универзитета у Београду, у делу „Стипендије и конкурси“),
  • Уверење о просечном месечном приходу по члану породице студента за период јануар-јун 2021. године у нето износу (по потреби, доставља се накнадно, о чему ће кандидат бити обавештен. Фондација задржава право да од кандидата затражи додатне доказе, уколико је просечни месечни приход по члану породице студента 0,00) и
  • Штампани подаци са електронске личне карте или фотокопија важеће личне карте.

Рок за пријаву
Рок за подношење пријава је од 17. новембра до 17. децембра 2021. године.

Пријаве се подносе на адресу: Универзитет у Београду, Студентски трг бр. 1 са назнаком – За Конкурс Фондације „Сестре Булајић“.

Додатне информације заинтересовани кандидати могу добити у Сектору за инвестиције и управљање имовином Универзитета и универзитетских задужбина и фондација, на телефон (011) 3207-426 или на е-маил: popovm1@rect.bg.ac.rs.

Избор кандидата за доделу стипендија врши Одбор Задужбине, о чему објављује одлуку на интернет страници Универзитета у Београду, у делу „Стипендије и конкурси“.

На Одлуку о додели стипендије кандидат има право приговора Одбору Фондације у року од 8 дана од дана објављивања Одлуке.

Извор: Стартуј 

 

Leave a comment