Организација МенталХуб покренула је иницијативу за отварање психолошког саветовалишта у Новом Саду (у даљем тексту Иницијатива) које би требало да буде подржано и финансирано од стране локалне самоуправе. На овај начин грађанима би било обезбеђено континуирано и бесплатно добијање психолошке помоћи од стране редовно и стално запослених психолога.

Психолошко саветовање може веома да помогне.

Подаци Светске здравствене организације показују да се континуирано бележи раскорак између са једне стране броја људи који пате од неке врсте психичке потешкоће и са друге стране доступности психолошке помоћи, посебно у оквиру државних институција задужених за бригу о менталном здрављу становништва. Тако се процењује да у просеку свака четврта особа треба неку врсту психолошке помоћи, а тек свака двадесета је заиста и добије.

Као основна баријера да се овај раскорак смањи се истиче чињеница да је у државном сектору (психијатријске институције и установе социјалне заштите) запослено премало психолога, да нису довољно доступни и видљиви, да се предуго чека на ред и да је овај вид помоћи често краткорочан с обзиром на природу рада таквих институција. Са друге стране, психолошка помоћ која се нуди у приватном сектору материјално је недоступна за највећи број особа.

У Србији се психолошка помоћ, осим кроз државни и приватни, нуди и кроз невладин сектор али то значи да се помоћ пружа само док траје пројекат у оквиру којег се таква услуга организује и спроводи. По правилу, психолози који такву помоћ пружају, то чине волонтерски, без материјалне надокнаде, што ову услугу чини несигурном и привременом а психологе ставља у незавидну позицију вишегодишњег обављања своје струке без новчаних примања.

Иницијатива би у значајној мери одговорила на проблеме са којима се сусрећу грађани када је у питању тражење психолошке помоћи или подршке. Отварањем градског психолошког саветовалишта у којем би грађани Новог Сада могли континуирано и бесплатно добијати овакав вид психолошке подршке растеретиле би се и листе чекања у психијатријским институцијама, центрима за ментално здравље и центрима социјалне заштите, као и умањила могућност релапса или рехоспитализације, док би психолози имали стално место запослења на којем би обављали делатност за коју су се школовали.

Оваква Иницијатива је у складу са налазима истраживања који говоре да се значајан пораст захтева за психолошком помоћи бележи када постоји могућност да је људи добију бесплатно кроз саветовалишта при локалним заједницама и да у таквим условима показују мању самостигму, већу истрајност и ређе одустају од третмана.

Такође, оваква Иницијатива је у потпуности у складу са актуелним Програмом о заштити менталног здравља у Републици Србији за период од 2019. до 2026. године у којем је као основни циљ истакнут процес деинституционализације и трансформација бриге о менталном здрављу кроз стварање услова за адекватну помоћ и подршку у заједници.

Ова Иницијатива је усмерена ка томе да се омогући да особе свих узраста могу да добију адекватну и стручну психолошку помоћ уколико процене да им она треба а да им при томе не треба ни упут ни новчаник.

Психолошки центар за ментално здравље у заједници “МенталХуб” се бави пружањем психосоцијалне подршке, раним интервенцијама, креирањем културно-едукативних садржаја, као и едукацијом других о младим особама са психосоцијалним потешкоћама.

 

Leave a comment