Квалитет ваздуха у Србији се последњих година често налази на дну светских листа за мерење стања ваздуха. Параметри који се мере (SO2, CO, PM2.5, PM10, NO2) између 120 и 180 дана годишње прелазе границе које ваздух могу описати здравим, па се квалитет ваздуха означава као загађен и јако загађен. Ваздух добија и боју и мирис, па се тај проблем не може игнорисати као непостојећи и подвести искључиво под статистику. Грађани се свакодневно суочавају са тегобама приликом дисања, нарочито у срединама које су индустријски центри и/или у којима је присутан велики број индивидуалних кућних ложишта.

Школа чистог ваздуха

 

 

 

 

 

 

Узроци аерозагађења у Србији у највећем проценту су кућна ложишта (70%), грејање на фосилна горива и велики број моторних возила. Узроци су и сагоревање лигнита ниског квалитета, нерационално и неефикасно трошење енергије, неефикасне технологије сагоревања фосилних горива, неадекватно одржавање индустријских постројења и друго.
Грађани су добили делимичан приступ информацијама о квалитету ваздуха, посебно са развојем апликација које у реалном времену приказују мерене резултате на више стотина локација у Србији. Један од кључних циљних група су управо млади. Нажалост, у оквиру основношколског образовног плана и програма проблеми загађења животне средине, укључујући и загађење ваздуха се обрађују у ограниченом капацитету без конкретних акција и огледа које би укључиле и директну укљученост деце. Едукација становништва најмлађих категорија је неопходна како би се на време формирала свест о неопходности активног бављења заштитом животне средине. Едуковањем кроз интерактивни метод, који укључује и конкретне симулације на свакодневним примерима и покретање креативности код деце да сама учествују у формирању потенцијалних решења, је најбољи начин стварања нових генерација која проблем посматра са далеко више знања и воље да га реши.
Одабиром четири основне школе из четири посебно погођене средине (Београд, Бор, Панчево и Ваљево) планирамо да створимо групу од преко 200 едукованих ученика који ће заједничким акцијама покренути и друге у свом окружењу. Указивање на проблеме загађења на креативан начин кроз:
• едукативне радионице и примере добре праксе
• наградне конкурсе за основце из одабраних школа
• стварање зелених еколошких зона са полазницима „Школе чистог ваздуха” • дигиталне акције на друштвеним мрежама
• укључивање школа у ширу мрежу за мониторинг квалитета ваздуха
јесте пут за креирање покретачких група које би могле да учествују у широј едукацији и акцији становништва.
У одабраним градовима ће волонтери спровести едукативни део радионице која је осмишљена као интерактивна и где ће полазници кроз дигиталне симулације и рад са макетама видети разлику добијања електричне енергије помоћу обновљивих и необновљивих извора енергије. Други део радионице ће се спровести крајем новембра, и представља креирање зелених зона у двориштима школа садњом више садница белог јасена, као и обезбеђивањем корпи за рециклажу и паметних станица за праћење квалитета ваздуха у околини школа. Информацијама о квалитету ваздуха ће сви заинтересовани моћи да приступе путем интернета.
Пројекат спроводи петоро младих волонтера Омладине Јазас Нови Сад уз подршку Мисије ОЕБС у Србији и Академије демократије коју је организовала ЦРТА.

Leave a comment