Омладина Јазас Нови Сад је  у среду, 1. децембра,  у Сали Омладинског центра ОПЕНС одржала радионицу за младе поводом обележавања Светског дана борбе против АИДС-а и двадесет петог рођендана организације. Радионица је одржана у оквиру пројекта ,,Онлајн вршњачки едукатори и едукаторке” који подржава Град Нови Сад, Градска управа за спорт и омладину – Канцеларија за младе.

Овај значајан датум био је повод да се млади упознају са вишегодишњим радом организације Омладина Јазас Нови Сад и достигнућима преданог рада на ширењу знања и свести о развијању ХИВ-а и АИДС-а, чија пандемија траје од 1981. године.

Кроз интерактивни приступ, учесници су овладали основним појмовима везаним за овај вирус чија је завршна фаза болест губитка функционисања имунског система човека. Објашњени су услови у којима је данас живот са инфекцијом ХИВ-а олакшан до нивоа да се вирус више не може уочити у организму, као и неопходност редовног тестирања односно коришћења терапије.

Акценат је стављен на превенцију ширења вируса, чиме се Омладина Јазас истиче у директном раду са младима кроз програм вршњачке едукације. Битна тема којој је посвећен део радионице јесу дискриминација, стигматизација и предрасуде са којима се свакодневно суочавају људи који живе са ХИВ-ом.

Учесници су препознали значај едукације у борби против ширења ХИВ-а и истакли корисност учествовања у радионици о теми за коју су и даље везане многе непознанице.
Како се Омладина Јазас Нови Сад интензивно бави скретањем пажње на тему ХИВ-а и АИДС-а обрађену кроз филмске и музичке жанрове, радионица је завршена заједничким гледањем таквог остварења, након чега су учесници наставили дружење кроз разговор о филму и спонтано отвореним темама.

Јелена Станковић

 

Leave a comment