Трговина воћем и поврћем на велико, увоз и извоз, Мањо д.о.о. расписује конкурс за радну позицију:

Референт продаје – 1 извршилац

Да ли си заинтересован?

 

 

 

 

 

Потребно знање и вештине:

 • Завршене основне академске студије економског или пољопривредног факултета;
 • Одлично познавање енглеског језика – читање, писање и конверзација;
 • Познавање рада на рачунару;
 • Возачка дозвола Б категорије – активан возач:
 • Организованост, сналажљивост, аналитичност у раду;
 • Способност брзог доношења одлука;
 • Спремност за тимски рад

Задаци и обавезе:

 • Управља и координира продајом воћа и поврћа на ино и домаћем тржишту;
 • Прима поруџбенице купаца, даје налог за припрему робе и прати динамику отпреме уговорене продаје;
 • Дневно комуницира са купцима и службом набавке;
 • Отварање нових и одржавање контаката са постојећим купцима;
 • Израда анализа, подношење извештаја надређенима;
 • Прати стање залиха робе и извештава руководство о стању залиха;
 • Прати наплату продате робе.

Нудимо:

 • Конкурентну плату;
 • Могућност напредовања;
 • Стимулативно награђивање;
 • Динамично и изазовно радно окружење.

Извор: Стартуј 

Leave a comment