Током новембра, Омладински центар ЦК13 спроводи истраживање “Бескућништво и бескућници у Новом Саду”, са циљем стицања адекватних информација, знања и увида о стварности бескућништва и потребама бескућника у Новом Саду. Резултат овог истраживања ће бити извештај доступан јавности и представљаће основ за даљи рад на побољшању животних услова бескућника кроз анимирање институционалног и ванинституционалног окружења у Новом Саду, а и шире.

Шта мислиш о овој теми?

Циљ је прикупљање података о ставовима грађана о бескућништву и бескућницима у Новом Саду. За попуњавање упитника потребно је да издвојите до десет минута. Прикупљање података је анонимно. Сви прикупљени подаци биће коришћени искључиво у истраживачке сврхе и приказани збирно. Упитник је намењен искључиво за оне који живе у Новом Саду, стално или привремено, и актуелан је до краја новембра.

Упитнику можете приступити путем овог линка.

Leave a comment