Отворен је конкурс за грађевинског инжењера.

Да ли те занима посао у грађевини?

Радне активности:

  • Учествовање у изради годишњих планова, елабората, пројеката.
  • Учествовање у спровођењу планираних активности.
  • Пројектовање, извођење и надзор грађевинских пројеката.

Услови:

  • Грађевински инжењер, VII степен стручне спреме.
  • Пожељан смер – Хидроградња.
  • Пожељно радно искуство на сличним или истим пословима.
  • Пожељне лиценце за пројектовање и извођење радова.
  • Возачка дозвола Б категорије.
  • Знање рада на рачунару

Ако мислите да сте прави кандидат за нас попуните електронску пријаву и приложите свој CV.

Напомена: Биће контактирани само кандидати који уђу у ужи избор.

Извор: Стартуј 

Leave a comment