Због отварања нових објеката и проширења капацитета, потребни су нам добро квалификовaни и високо мотивисани кандидати који имају стручности и стрпљења за рад са децом предшколског узраста.

Да ли би те занима да будеш васпитач?

Услови на радном месту:

  • Високо образовање стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије) и на основним студијама у трајању од најмање четири године; високо образовање стечено на студијама првог степена (основне академске, односно струковне студије), студије у трајању од три године или више образовање
  • Са или без радног искуства

Личне особине:

  • Адаптиван приступ новим и модерним методама рада
  • Амбициозност, енергичност, марљивост
  • Жеља за стицањем нових сазнања и усавршавањем
  • Жеља за постизањем пословног успеха и личним напредовањем
  • Спремност на рад по устаљеним правилима
  • Прихватање већ постојећих инструкцијских метода рада, наставних стандарда и сигурносних прописа
  • Спремност за рад викендом

Остале информације о конкурсу потражи ОВДЕ.

Извор: Стартуј 

Leave a comment