Дана 26.10.2021. године обележиће се дан рођења доцента др Милене Далмација и наставити традиција доделе награда Фондације “Доцент др Милена Далмација” највреднијима од нас.

Додела признања и сећање на др Милену Далмацију

Свечаност ће бити одржана у 11.30h у амфитеатру А1 „Михајло Пупин“, Департмана за математику и информатику/Департмана за физику, Природно-математичког факултета, Универзитета у Новом Саду, Трг Доситеја Обрадовића 4.

Комисија за доделу награда и стипендије и Управни одбор Фондације “Доцент др Милена Далмација” донели су одлуку да ове године:

Награду “Доцент др Милена Далмација” за докторску дисертацију која је дала највећи научни допринос из области заштите животне средине добија др Јована Јовановић Марић за докторску дисертацију под називом „Процена осетљивости ин витро и ин виво тестова у екогенотокискологији и формулисање смерница за њихову примену у истраживањима на великим равничарским рекама“ урађене на Биолошком факултету, Универзитета у Београду.

Посебно признање “Доцент др Милена Далмација” за докторску дисертацију која је дала велики научни допринос из области заштите животне средине добијају:

  • др Миња Богуновић за докторску дисертацију под називом „Уклањање бензофенона и кофеина процесима пречишћавања вода“ урађене на Природно-математичком факултету Универзитета у Новом Саду.
  • др Ивана Пајчин за докторску дисертацију под називом „Оптимизација услова умножавања и примарног издвајања биомасе Bacillus sp. за примену у фитомедицини“ урађене на Технолошком факултету Универзитета у Новом Саду.

 

Leave a comment