Пројекат Без граница, без ризика за младе људе усмерен је на маргинализоване групе младих у ризику који обухватају младе људе које користе дроге, сексуалне раднице и раднике, припаднике ЛГБТИ популације, младе у сукобу са законом и друге који називамо “млади са алтернативним стиловима живота и идентитетима”.

Да ли те занимају пројекти?

Пројекат се директно бави следећим главним проблемима:
∙ присутна и све већа стигматизација маргинализованих група младих који су циљна група овог пројекта, као и недостатак видљивости и међусобног разумевања њихових потреба; ∙ недостатак регионалне сарадње младих по питању циљаних маргинализованих група младих и ∙ недостатак активног учешћа и вођства младих у организацијама цивилног друштва.
Пројектом: “No Risk, no borders for young people” координира Мрежа за политике према дрогама у југоисточној Европи заједно са партнерима: Aksion Plus (Албанија), Маргина (Босна и Херцеговина), Juventas (Црна Гора),Prevent i Re Генерација (Србија), а уз подршку Регионалне канцеларије за сарадњу младих (RYCO) кроз 4. Отворени позив, финансиран од стране Европске Уније.
Промоција ће бити организована у петак 22. октобра 2021. од 10:00 до 11:00 часова, дан пред завршетак пројекта, у Палати Србија, Источно крило, сала број 233.
Резултате пројекта представиће млади учесници пројекта. Посебан акценат промоције даћемо на произведени Курикулум за рад са младима у ризику.
Очекујемо учешће представника канцеларије RYCO у Београду, Канцеларије за борбу против дрога Владе Републике Србије и других државних институција, колега из цивилног сектора, медија и других институција и организација активних на пољу младих и дрога.
Промоција ће се обавити на енглеском језику.
Молимо вас да најавите своје учешће на интернет адресу:office@dpnsee.org до 21. октобра у 10:00 како би вам обезбедили улаз у зграду Палата Србије. За улазак је, уз благовремену најаву, неопходан и лични идентификациони документ.
Промоција ће се обавити уз поштовање мера заштите од од корона вируса.

Leave a comment