Презентација Еrasmus+ пројекта MATH4everyoneће се одржати у оквиру Конференције Operators, generalized functions and related topics (21-25. Септембра 2021, Нови Сад, Србија)

Да ли те занима презентација пројекта?

Носилац пројекта је Гимназија Јован Јовановиц Змај, Нови Сад, Србија
Учесници пројекта: Sojuz na istrazhuvachi na Makedonija – SIM Skopje, Skopje, Република Северна Македонија; Универзитет у Новом Саду, Нови Сад, Сербиа; СУГС Гимназија Rade Jovchevski Korchaginm Skopje, Република Северна Македонија; Ankara Turk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi, Анкара, Турска

Циљ пројекта је развој методологије наставе математике прилагођене условима нове технолгије, као и приближавање математичких садржаја ученицима преко математичких модела разних реалних ситуација из реалног живота и других наука.

У оквиру пројекта формирана је Moodle платформа, где су доступни сви наставни материјали који су развијени током пројекта и прилагођени учењу на даљину. Посебна пажња је посвећена различитим математичким моделима појава из реалног живота и других наука.

Материјали су рађени на 4 језика, српски, македонски, турски и енглески.

Трајање пројекта је 2 године од 17.10.2019 до 16.10.2021

Leave a comment