Департман за географију, туризам и хотелијерство организује 5. СРПСКИ КОНГРЕС ГЕОГРАФА, 9 – 11. септембар 2021.

5. Српски конгрес географа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свечано отварање 9. септембар у 10h (амфитеатар „Михајло Пупин“).

Пети српски конгрес географа – „Иновативни приступ и перспективе примењене географије“, посвећен је примењеној, или апликативној географији. Неке географске дисциплине дају приоритет сазнањима која се могу применити у решавању хитних проблема у друштву, што је приметно у областима климатских промена, заштите животне средине, демографије, туризма, урбаног и регионалног планирања.

 

Leave a comment