Адвокатској канцеларији потребан: Адвокатски приправник / приправница.

Оријентисани ка привредном, имовинском и облигационом праву.

Конкуриши!

Услови:

  • Завршен правни факултет (основне студије).
  • Предност: поседовање возачке дозволе.
  • Спремност за тимски рад, учење и залагање.
  • Висока мотивисаност за обављање приправничког стажа у адвокатској канцеларији
  • Адвокатска канцеларија нуди:
  • Практично обучавање приправника, оспособљавање за полагање правосудног испита, и пружање широког знања из области права.
  • Приправнички стаж је плаћен.

Извор: Стартуј 

Leave a comment