Повратак природи је предшколска установа јединственог програма и филозофије васпитања, која се више од десет година успешно примењује у раду са децом. Наша педагошка пракса препозната је и призната од стране стручне јавности, а о њеном квалитету сведоче и бројне генерације које су прошле кроз наш програм и са великим успехом наставиле даље школовање.

Концепт образовања и васпитања у Повратку природи подразумева брижљиво неговање природе сваког детета. Кроз велики број креативних радионица, подстичемо дечје стваралаштво и слободу, а значајан део програма везан је за екологију и неговање зелене идеје.

Конкурс за васпитача

Расписујемо конкурс за радну позицију: Васпитач (м/ж)

Услови:

 • VI или VII степен стручне спреме
 • Завршен учитељски факултет – смер васпитач, или висока школа струковних студија за образовање васпитача
 • Радно искуство није неопходно
 • Кандидат који конкурише мора да има одговарајуће образовање, психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом

Задаци:

 • Активно учешће у планирању, припреми и реализацији васпитно-образовног рада у просторима вртића и у непосредној околини (концепт рада на отвореном, учионице без зидова)
 • Вођење педагошке документације
 • Сарадња са породицама
 • Сарадња са стручним сарадницима при изради извештаја о праћењу напретка деце
 • Израда дидактичких материјала (пожељно коришћење рециклажних материјала)
 • Континуирано стручно усавршавање

Нудимо:

 • Могућност напредовања и повећања плате
 • Подстицајно радно окружење

Извор: Стартуј 

Leave a comment